Szkolenie ETUI wraz z ACV-CSC(Belgia), UGT-E (Hiszpania), CISL (Włochy)

Tytuł szkolenia: „ Praw bezrobotnych – priorytet związków zawodowych”.

Termin: 28.01 – 30.01.2020 r. (przyjazd 27.01. na powitalną kolację o 19.30 w hotelu, wyjazd 30.01. – po 15.00).

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 19.12.2019

Cele szkolenia:

  • Analiza stanu bezrobocia w Europie.

  • Opis polityk związkowych i działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych, strategii powrotu do pracy, przejścia z etapu szkoły do pracy.

  • Wymiana doświadczeń związkowych dotyczących ochrony osób bezrobotnych, ponownego wdrożenia zwolnionych pracowników, wzmocnienia ich umiejętności zawodowych, by łatwiej mogli zdobyć pracę.

  • Wypracowanie wspólnych propozycji strategii działań na poziomie krajowym i unijnym, które poprawią polityki aktywnego rynku pracy i ochrony socjalnej bezrobotnych przy udziale partnerów społecznych w kontekście Europejskiego Filara Spraw Socjalnych. .

Języki robocze: angielski, francuski, hiszpański i włoski.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:

RENAISSANCE BRUSSELS HOTEL

Rue du Parnasse 19,

Brussels 1050

Belgium

Uczestnicy:

– związkowcy zajmujący się problematyką bezrobocia, zaangażowani w aktywne działania na rzecz osób bezrobotnych.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 19.12.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org
tel: +32 2 224 0 474

 

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY