Szkolenie ETUI: Przywództwo i zdolność działania dla kobiet- związkowców

Tytuł szkolenia: „Przywództwo i zdolność działania dla kobiet-związkowców”.

Termin: 13.05 – 15.05.2020 r. (przyjazd 12 maja na powitalny obiad w hotelu o 19.30. ; wyjazd 15.05. – po 15.00).

Miejsce: Ostenda, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 14.04.2020

Cele szkolenia:

  • Zaznajomienie się z stylami przywództwa.

  • Wymiana doświadczeń z tymi, którzy byli/są przywódcami.

  • Nauczyć się jak rozwinąć zaufanie i wykorzystać posiadany potencjał.

  • Jak komunikować się w bardziej efektywny sposób.

  • Nauczyć się przewodzić zespołami w efektywny sposób i rozwiązywać konflikty.

  • Nauczyć się sprawnych negocjacji

  • Stworzyć sieć wymiany wiedzy i doświadczenia

  • Poznanie jak coaching wspiera rozwój przywództwa.

Języki robocze:

Angielski, francuski i włoski.

Program: W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia

Thermae Palace Hotel

Tel: +3259806644

Koningin Astridlaan 7

www.thermaepalace.be

8400 Oostenda

Belgia

Uczestnicy:

– niedawno wybrane kobiety-związkowcy lub te, które zamierzają ubiegać się o pozycję lidera czy to na poziomie regionalnym czy sektorowym.

– uczestnicy muszą być zdolni do aktywnego uczestnictwa w całym szkoleniu (zbudowanego z 5-ciu modułów) i posiadający znajomość jednego z języków w stopniu pozwalającym na taki aktywne uczestnictwo.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Uczestnicy MUSZĄ się zgłosić do dwóch etapów szkolenia.

Pierwszy etap: 13-15 maja w Ostendzie

Drugi etap: data będzie znana wkrótce, a miejsce to Bruksela.

Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: rejestracja jest poprzez link do 14.04.2020 roku.

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 144 Euro 6 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce 12,13,14 maja w I etapie) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Dodatkowych informacji udziela ETUI Education Assistant Sylviane Mathy

smathy@etui.org

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ PROGRAM