Szkolenie ETUI: Produkcja i usługi przyjazne dla klimatu: rola związków zawodowych w gospodarce obiegu zamkniętego

Tytuł szkolenia: „Produkcja i usługi przyjazne dla klimatu: rola związków zawodowych w gospodarce obiegu zamkniętego ”.

Termin: 26.02 – 28.02.2020 r. (przyjazd 25.02. na powitalną kolację, wyjazd 28.02. – po lunchu)

Miejsce: Florencja, Włochy

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 24.01.2020

Cele szkolenia:

  • Uczulenie na nasilającą się konieczność przejścia z gospodarki linearnej na cyrkularną.

  • Opisanie głównych aspektów gospodarki cyrkularnej i jej związku ze sprawami środowiskowego i ekonomicznego zrównoważonego rozwoju, poczynając od pogłębienia poprawek do dyrektywy UE 2008/98, które redefiniują normy dotyczące odpadów i recyklingu, które państwa mają przyjąć do 2030 roku.

  • Uświadomienie sobie potrzeby aktywnego włączenia związków zawodowych i określenie nowej wizji roli pracowników w procesie ochrony środowiska, ale też w roli odpowiedzialnych konsumentów.

  • Rozwijanie nowych umiejętności , aby mieć konkretny wpływ i jednocześnie poprawiać zarówno u pracowników jak i całych firm wrażliwość na te temat.

  • Zdefiniowanie innowacyjnych strategii na poziomie sektorowym i firmowym poprzez porównanie różnych podejść i polityk odnoszących się do gospodarki cyrkularnej w krajach i całej Europie, analizowanie dobrych praktyk na poziomie firm w tym zakresie.

Języki robocze: angielski, francuski i włoski.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Centro Studi, Fiesole (Florencja)

Włochy

Uczestnicy:

– związkowcy, liderzy związkowi pochodzący z różnych działów gospodarki, produkcyjnych i usługowych, odpowiedzialni za negocjacje firmowe.

– związkowi szkoleniowcy zdolni do podzielenia się nowym podejściem ds. środowiska i potrafiący rozpowszechnić wiedzę zdobytą podczas szkolenia w swoich organizacjach.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 24.01.2020 roku do sekretariatu ETUI Education do Sylviane Mathty smathy@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Sylviane Mathty smathy@etui.org

 

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY