Szkolenie dla członków WRDS, Kielce 14.11.2018r.

W dniu 14 listopada 2018 r w Kielcach, odbyło się szkolenie dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz członków wchodzących w skład podzespołów problemowych, powołanych przy Radzie. Szkolenie przeprowadziła Pani Katarzyna Łażewska – Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.

Zebrani zapoznani zostali z motywacją zmian w sferze obowiązującej od 31 sierpnia 2018 r – nowelizacji Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i Innych Instytucjach Dialogu… Nowelizacja tej Ustawy wniosła wiele zmian, w tym najważniejsze zawarte w art. 42 i art.50 były szerzej omówione w aspekcie możliwości ich realizacji w województwach przez WRDS – y. Przedstawione zostały także możliwości rozszerzenia składu Rady z uwagi na przystąpienie w jej skład nowych, reprezentatywnych organizacji społecznych. Taka sytuacja wywołuje nowe wyzwania techniczno-legislacyjne, niezbędne do sprawnego kierowania Radą Dialogu Społecznego a także osiągania zamierzonych celów, dla jakich Rada została utworzona.

Pani Katarzyna Łażewska – Dyrektor Biura RDS poinformowała także o objęciu przewodnictwa w RDS przez Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Panią Dorotę Gardias – na okres bieżącej kadencji. Zebrani wyrazili zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia, oraz wyrazili potrzebę takich szkoleń w przyszłości.