Szkolenia ETUI online na temat „Europejskiego filaru praw socjalnych”

ETUI Education zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji szkolenia online na temat „Europejskiego filaru praw socjalnych”. Kurs będzie trwał cztery tygodnie, od 15 listopada do 12 grudnia 2021 r. Będzie to około 8-10 godzin pracy, podczas których uczestnicy będą mogli szkolić się we własnym rytmie, korzystając w dowolnym momencie z internetowej platformy szkoleniowej. Tutorzy online będą wspierać uczestników podczas szkolenia.

To szkolenie online ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć i wykorzystywać EFPS – Europejski Filar Praw Socjalnych, w tym sposób, w jaki koreluje on z innymi inicjatywami unijnymi i globalnymi.

Kurs jest skierowany do przedstawicieli związków zawodowych i urzędników na każdym szczeblu, którzy chcą zrozumieć EFPS, a także zorientować się jaką rolę mogą odgrywać związki zawodowe w jego wdrażaniu na szczeblu lokalnym, regionalnym, sektorowym lub krajowym.

Cel szkolenia:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą mogli:

• rozumieć każdą z trzech głównych kategorii praw EFPS i jego 20 zasad;

• doceniać motywy, dla których powstał EFPS, jego cele i ich powiązanie z europejskim semestrem;

• rozumieć politykę i zaangażowanie EKZZ w EFPS oraz to, w jaki sposób związki zawodowe mogą wykorzystać filar, aby europejski semestr był bardziej ukierunkowany społecznie;

• postrzegać EFPS w kontekście szerszych celów, w szczególności Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Język szkolenia

Angielski dla średniozaawansowanych

Uczestnicy

Związkowcy z organizacji zrzeszonych w EKZZ

Jak można się zapisać?

Maksymalnie może być 50 uczestników. Ostatecznego potwierdzenia uczestników dokona ETUI mając na uwadze wymagania dla grupy docelowej oraz zasadę „kto pierwszy ten lepszy”.

Rejestracja:

Wyrażenia zainteresowania należy dokonać przed 5 listopada 2021 r. poprzez wypełnienie formularza online dostępnego tutaj  https://bit.ly/3acvSMk

Udział jest bezpłatny.

W razie potrzeby nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Ilaria i Sylviane w imieniu

V era 

Vera dos Santos Costa

Etui Education 

Director

 

vdossantos@etui.org

www.etui.org

Tel: +32 (0)2 224 05 70

Mobile : +32 475 46 56 58