Szczepionka przeciw COVID-19

Na początku tygodnia Komisja Europejska, w imieniu państw członkowskich zatwierdziła kontrakt z dwoma firmami farmaceutycznymi na dostawę 300 mln dawek szczepionki na COVID-19, kiedy będzie w pełni udowodnione, że są one bezpieczne i skuteczne. Badania wykazały, że skuteczność szczepionki tych firm wynosi ponad 90%. To przynosi nadzieję w czasie pandemii, która ma tak dewastujący wpływ na rynek pracy i nasze społeczeństwa.
Komisja Europejska pełni ważną rolę w koordynacji szybkiej, ale bezpiecznej dystrybucji szczepionki na COVID-19. W sposób szczególny popieramy cel, jaki postawiła Komisja, by zapewnić uczciwy dostęp do szczepionki wszystkim w Europie i to bezpłatnie.
Komisja opublikowała dokument (w załączniku) określający kluczowe działania, jakie muszą podjąć państwa członkowskie, aby były w pełni przygotowane na czas, kiedy to szczepionki będą dostępne i gotowe na wdrożenie krajowych strategii ich dystrybucji.
Ten dokument Komisji zawiera kilka ważnych elementów i rekomendacji, w tym:
  • państwa członkowskie powinny rozważyć udostępnienie szczepionki za darmo
  • państwa członkowskie powinny zapewnić fachową kadrę, osobisty medyczny i ochronny sprzęt dla bezpiecznego dostarczenia szczepionki
  • państwa członkowskie powinny rozważyć zidentyfikowanie grup priorytetowych, kiedy szczepionka będzie dostępna, takich jak pracownicy służby zdrowia, domów opieki i innych pracowników, których praca uniemożliwia zachowanie dystansu
Zachęcamy nasze krajowe organizacje, by były w kontakcie z rządami i upewniły się, że stosują się one do tych rekomendacji i włączą je do krajowej strategii szczepień. Informujemy przy okazji, że wysłaliśmy list do Komisji Europejskiej ( w załączniku) odnoszący się do proponowanych działań, w którym prosimy też o wyjaśnienia innych spraw jak np. liczba zakupionych szczepionek czy skutki ich kupienia dla państw członkowskich