Systemy ochrony miejsc pracy muszą zostać zachowane, gdyż bezrobocie znowu rośnie

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych apeluje do rządów państw, by zachowały specjalne środki ratowania miejsc pracy w związku z tym, że bezrobocie w Unii Europejskiej rośnie już piąty miesiąc z rzędu.

Pomimo łagodzenia przepisów z okresu „lockdownu”, o 336 000 osób wzrosła liczba osób stale bezrobotnych – tak wynika z danych zebranych na przełomie czerwca i lipca, które opublikował Eurostat.

To oznacza, że liczba osób, które trwale utraciły pracę od marca tego roku wynosi już ponad 1,5 miliona, co oznacza, że ogólna liczba bezrobotnych w Unii Europejskiej wynosi 15 milionów.

Stopa bezrobocia wzrosła zatem z 6,4% to 7,2 licząc od marca, a wśród młodych osób mamy wzrost z 14,5 do 17%.

Poza tym mamy już 45 milionów pracowników pracujących w systemie skróconego czasu pracy, u których ryzyko utraty pracy w ogóle jest wysokie, jeśli środki ochrony miejsc pracy nie zostaną przez rządy rozszerzone.

Komentując najnowsze dane Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:

„Najnowsze dane dowodzą, że bezrobocie dalej szybko rośnie tego lata, mimo, że rządy zaczęły otwierać gospodarkę po okresie zamrożenia. Nadal jesteśmy w sytuacji gospodarki stanu wyjątkowego dlatego podjęte działania na rzecz ochrony miejsc pracy i zarobków muszą być utrzymane do czasu aż rzeczywista odbudowa gospodarki nie nastąpi.

Liczba osób, które utraciły pracę w Europie jest na wysokim, nieakceptowanym poziomie, a biorąc pod uwagę, że dodatkowo 45 milionów osób jest w sytuacji poważnego ryzyka utraty pracy można uznać, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Stąd potrzeba, by polityka ochrony miejsc pracy wywalczona przez związki zawodowe nie była przedwcześnie zaniechana”.