Sprawiedliwa transformacja: pilna potrzeba przekształcenia dobrych rekomendacji w wiążące środki

Komisja Europejska opublikowała swoją propozycję, która jest odpowiedzią na zalecenie Rady Europejskiej, a którego celem jest zapewnienie, aby przejście Unii na neutralną dla klimatu i zrównoważoną środowiskowo gospodarkę do 2050 r. było sprawiedliwe i nie pozostawiało nikogo samemu sobie.
Analiza propozycji przez EKZZ:
  • EKZZ z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dotyczące wzmocnienia roli partnerów społecznych i dialogu społecznego, ochrony jakości miejsc pracy, wspierania rozwoju umiejętności i szkoleń, jak również zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej i wzmocnienia usług publicznych.
  • Jednakże EKZZ uważa, że wydawanie zaleceń państwom członkowskim nie jest wystarczające w świetle stojących przed nimi wyzwań. Przyjmowanie twardych przepisów dotyczących aspektów klimatycznych przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim możliwości radzenia sobie ze skutkami społecznymi stanowi podwójny standard i nie wysyła właściwego sygnału do obywateli UE, że Europa jest po to, by ich chronić.
  • Zalecenie zaproponowane przez Komisję także pozostaje wadliwe, jeśli chodzi o finansowanie sprawiedliwej transformacji. Jak wcześniej podkreśliła EKZZ, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pozostaje zbyt ograniczony zarówno pod względem wielkości, jak i zakresu i godne ubolewania jest, że Komisja nie udziela żadnej odpowiedzi w tej sprawie.
  • Aby uzupełnić niniejsze zalecenie dla Rady, EKZZ wzywa decydentów UE do szybkiego przyjęcia ram prawnych dotyczących sprawiedliwej transformacji.
Komentując propozycję Komisji, Ludovic Voet, sekretarz Konfederacji EKZZ powiedział:
Związki zawodowe zdecydowanie popierają ambicje klimatyczne pakietu Fit for 55. Jednak polityki te będą miały silny wpływ na pracowników z wielu sektorów. Te skutki społeczne i związane z zatrudnieniem nie zostały jak dotąd wystarczająco uwzględnione w Europejskim Zielonym Ładzie i zasługują na większą uwagę polityczną.
Dobrą wiadomością jest to, że Komisja kładzie teraz większy nacisk na społeczny i pracowniczy wymiar Europejskiego Zielonego Ładu. Wiele z proponowanych zaleceń idzie we właściwym kierunku.
Jednak zalecenia dla państw członkowskich nie są wystarczające, potrzebujemy konkretnych przepisów towarzyszących pakietowi Fit for 55, aby zapewnić, że tworzone nowe miejsca pracy będą miejscami pracy wysokiej jakości, a pracownicy z najbardziej dotkniętych regionów i sektorów otrzymają odpowiednie wsparcie i alternatywne możliwości.
EKZZ wzywa teraz państwa członkowskie do wdrożenia zaleceń poprzez ustalenie strategii sprawiedliwej transformacji ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi oraz do decydentów politycznych UE do szybkiego przyjęcia ram prawnych sprawiedliwej transformacji w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi legislacyjnych, aby zapewnić prawa pracowników do sprawiedliwej społecznie transformacji, która opiera się na nowych możliwościach i nie pozostawia nikogo samemu sobie”.