Spotkanie szkoleniowo-integracyjne, Przedstawicieli Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniach 29-30 listopada 2019 roku w miejscowości Pokrzywna odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjno, przedświąteczne Przedstawicieli Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W szkoleniu udział wzięli: Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego w Opolu Forum Związków Zawodowych kol. Krystyna Ciemniak, Wiceprzewodniczący ZW FZZ w Opolu koledzy: Ignacy Krasicki, Tomasz Wiercioch i Henryk Świerc.

W pierwszej części dr.Bartosz Maziarz przeprowadził szkolenie dla członków WRDS w Opolu.

Temat : Dyplomacja w sytuacjach formalnych i nieformalnych

Omówienie komunikacji w sytuacjach ultra formalnych, formalnych
i nieformalnych.

Mowa ciała oraz zasady dyplomacji i precedensji.

Druga część spotkania to szkolenie dla wszystkich organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego.

Temat: Dialog i Współpraca, czyli o tym jak konsultacje społeczne służą rozwojowi lokalnemu?

– Partycypacja publiczna, czyli włączenie mieszkańców i NGO w procesy decyzyjne.

-Uwarunkowania prawne procesów konsultacyjnych w Polsce. Czym są konsultacje społeczne?

-Kanon lokalnych konsultacji społecznych, czyli zasady i standardy prowadzenia konsultacji społecznych.

-Etapy prowadzenia konsultacji społecznych. Jak zaplanować proces konsultacji społecznych krok po kroku?

-Przegląd technik i narzędzi konsultacji społecznych – doświadczenia polskie
i zagraniczne. Ocena użyteczności zaprezentowanych sposobów zasięgania opinii.

Etap przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku – Andrzej Rybus – Tłoczko, Fundacja KSK, przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

DZIEŃ DRUGI

Członkowie WRDS w OPOLU

Budowa nowej kultury dialogu. Wykorzystanie mediacji w dialogu społecznym.

ADC MEDIACJI

Aneta Gibek – Wiśniewski – z wykształcenia prawnik, z zamiłowania psycholog mediator.

Konflikt, mediator w konflikcie.

– Czym jest mediacja i jak można z niej skorzystać.

– Prawo mediacji.

– Formalność w mediacjach i opłaty

Zasady Komunikacji służbowej cz II dr. Bartosz Maziarz

Omówienie Komunikacji w sytuacjach ultra formalnych, formalnych
i nieformalnych. Mowa ciała oraz zasady dyplomacji i precedensji.

Podsumowanie szkolenia i zakończenie