SMEI: Prawo do strajku nadal nie jest chronione

 
 
Prawo do strajku nadal nie jest chronione we wniosku Komisji Europejskiej w sprawie Instrumentu na Wypadek Sytuacji Nadzwyczajnej Jednolitego Rynku (SMEI).
 
EKZZ napisała pismo do Komisji na początku tego miesiąca, aby wyrazić obawy dotyczące jej planów uchylenia rozporządzenia*, które chroni prawo do strajku. Taka groźba pojawiła się w nowym planie zabezpieczenia jednolitego rynku przed kryzysami.
 
W opublikowanym w poniedziałek projekcie Komisja uwzględniła odniesienie do prawa do rokowań zbiorowych – ale tylko w niewiążących motywach aktu, a nie w samym prawodawstwie, jak miało to miejsce wcześniej.
 
Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział podczas konferencji prasowej: „Prawo do strajku jest prawem podstawowym i ten instrument w żaden sposób nie ingeruje w to prawo”.
 
W tej sytuacji Komisja nie powinna mieć problemu z przeniesieniem ochrony prawa do strajku z motywów aktu do konkretnej klauzuli prawodawstwa.
 
Sekretarz Konfederacji EKZZ Isabelle Schömann powiedziała:
 
Dobrze było usłyszeć, jak Komisja wyjaśniła dzisiaj, że nie jest jej intencją podważanie prawa do strajku i wykreślenia go z tego ustawodawstwa.
 
Ale jeśli tak jest, to Komisja nie powinna wahać się przed wprowadzeniem do ustawodawstwa klauzuli zabezpieczającej prawo do strajku.
 
Związki zawodowe działają w oparciu o prawo, a nie obietnice polityczne i nie będziemy akceptować osłabienia prawa do strajku w prawodawstwie UE.
 
W pełni doceniamy potrzebę zapewnienia dalszego funkcjonowania jednolitego rynku w sytuacjach kryzysowych, ale nie może to odbywać się kosztem praw podstawowych”.
 
Uwagi

Cały list do Komisji

* Artykuł 2 „Rozporządzenia Truskawkowego” 2679/98 w sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowi:
 
„Niniejszego rozporządzenia nie można interpretować jako naruszającego w jakikolwiek sposób wykonywanie praw podstawowych uznanych w państwach członkowskich, w tym prawa lub wolności strajku. Prawa te mogą również obejmować prawo lub swobodę podejmowania innych działań objętych szczególnymi systemami stosunków pracy w państwach członkowskich”.