Schmit mówi pracodawcom: Chrońcie pracowników przed ekstremalnymi upałami

Komisja Europejska podjęła dziś pierwsze kroki w celu ochrony pracowników przed ekstremalnymi upałami w następstwie kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).
Na unijnym szczycie poświęconym bezpieczeństwu i higienie pracy w Sztokholmie unijny komisarz ds. praw socjalnych Nicolas Schmit ogłosił nowe wytyczne dotyczące odpowiedzialności pracodawców wobec osób pracujących w wysokich temperaturach.
Wytyczne opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pojawiły się po tym, jak EKZZ wywarła presję na Komisję Europejską, aby podjęła działania po tym, jak pracownicy słabli, a nawet umierali podczas pracy w okresie fal upałów w ostatnich latach. A są to tragedie, które będą coraz częstsze ze względu na zmiany klimatu, jeśli nie pojawią się nowe zabezpieczenia.
Wytyczne określają obowiązki pracodawców wobec pracowników, w tym:
  • Przeprowadź ocenę ryzyka w miejscu pracy i chroń szczególnie narażonych pracowników
  • Skonsultuj się z pracownikami i ich przedstawicielami w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z wysoką temperaturą
  • Dostosuj godziny pracy i umożliw pracownikom decydowanie, kiedy muszą robić przerwy
  • Zapewnij pracownikom dostęp do wody pitnej, zacienionego miejsca i odzieży ochronnej
Według Eurofound 23% wszystkich pracowników w całej UE jest narażonych na działanie wysokich temperatur przez co najmniej jedną czwartą czasu pracy, a do 36% w rolnictwie i przemyśle oraz 38% w budownictwie.
Jednak ankieta przeprowadzona wśród organizacji stowarzyszonych EKZZ wykazała, że tylko kilka krajów europejskich ma przepisy zapewniające pracownikom bezpieczeństwo podczas upałów, z dużymi różnicami w granicach od 28 do 36 stopni.
Badania pokazują, że gdy temperatura wzrasta powyżej 30°C, ryzyko wypadków w miejscu pracy wzrasta o 5-7%, a gdy temperatura przekracza 38°C, prawdopodobieństwo wypadków wzrasta o 10% do 15%.
Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Claes-Mikael Stahl powiedział:
„Każdego lata w Europie ludzie tracą życie, ponieważ są zmuszani do pracy bez ochrony w niebezpiecznie wysokich temperaturach. Ta niepotrzebna utrata życia musi się skończyć.
Zmiana klimatu powoduje, że fale upałów stają się częstsze i bardziej ekstremalne, dlatego musimy zadbać o to, aby praktyka pracy była dostosowana do tych zjawisk.
Nowe wytyczne UE to dobry, pierwszy krok i nie pozostawia wątpliwości co do odpowiedzialności pracodawców za zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa tego lata.
Komisja musi teraz przekształcić te wytyczne w wiążące przepisy dotyczące maksymalnych temperatur w pracy, co sprawi, że ochrona pracowników przed tym stale rosnącym zagrożeniem będzie obowiązkiem prawnym”.