S. Wittkowicz: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli nie może się odbyć kosztem utraty pracy i zwiększenia wymiaru zadań bez zwiększenia rzeczywistego wynagrodzenia.