S. Wittkowicz: Urlop nauczycieli jest związany z feriami i wakacjami uczniów. Jeśli skrócimy urlop to czym będą zajmowali się nauczyciele podczas nieobecności uczniów?