Rosnące ceny pizzy pokazują konieczność podwyżek płac

Cena pizzy w Europie rośnie nawet dziewięciokrotnie szybciej niż płace, co wskazuje na potrzebę zaprzestania spekulacji cenami żywności i zapewnienia podwyżek płac, które odpowiadają rosnącym kosztom utrzymania.

Cena pizzy kupionej w sklepie wzrosła o 16% w całej UE między grudniem 2021 r. a grudniem 2022 r., wynika z danych Eurostar.

Dla porównania, płace nominalne wzrosły w całej UE o 4% w tym samym okresie, w którym pizza stała się cztery razy droższa.

Największe rozbieżności między wzrostem ceny pizzy a płacami można znaleźć w następujących 10 krajach:

Państwo % zmiana % zmiana Cena pizzy

ceny pizzy płac a płace

       

Słowenia

23.2

2.5

9x

Dania

19.3

3.3

6x

Finlandia

20

3.5

6x

Szwecja

16.7

2.8

6x

Hiszpania

14.6

2.9

5x

Holandia

17

3.3

5x

Irlandia

16.1

3.5

4.5x

Austria

16.6

4.2

4x

Chorwacja

28.2

8

3.5x

Litwa

38.5

10.9

3.5xCena pizzy odzwierciedla bardziej ogólnie problem inflacji a cen żywności.

Ceny żywności, które są drugim co do wielkości czynnikiem przyczyniającym się do inflacji po energii, wzrosły o aż 18% w całej UE między grudniem 2021 r. a grudniem 2022 r.

Było to spowodowane nie tylko problemami z zaopatrzeniem, ale także spekulacjami cenowymi, a niektórzy producenci wykorzystują kryzys kosztów utrzymania, aby podnieść ceny wyżej niż to ma związek z realną ceną.

Tylko jeden europejski supermarket odmówił sprzedaży produktów wyprodukowanych przez amerykańskiego producenta żywności Kraft Heinz z powodu „nieuzasadnionych podwyżek cen”.

Plan działania EKZZ mający na celu zakończenie kryzysu związanego z kosztami utrzymania wzywa przywódców UE i poszczególnych państw do:

– podjęcia działań zapobiegających spekulacji cenami żywności, w tym poprzez wprowadzanie pułapów cenowe i podatków od nadmiernych zysków;

– zapewnienia wsparcia finansowego dla określonych osób, które mają trudności z zapewnieniem rodzinie elementarnego wyżywienia i opłaceniem rachunków za energię;

– wsparcia programów podwyżek płac, aby pracownicy mogli sprostać wzrostowi kosztów utrzymania.

Sekretarz generalna EKZZ, Esther Lynch, powiedziała:

Rosnąca cena pizzy obejmuje coś znacznie większego i doskonale pokazuje, dlaczego musimy powstrzymać spekulacje cenami żywności i dać ludziom pracującym podwyżki płac.

Wzrost cen żywności jest napędzany nie tylko problemami z podażą, ale także przez międzynarodowe firmy wykorzystujące kryzys kosztów utrzymania jako pretekst do podwyżek cen.

To nie do przyjęcia, że wiele firm produkujących żywność świętuje duże wzrosty swoich zysków w czasie, gdy rosnące ceny oznaczają, że ludzie pracy mają trudności z wyżywieniem swoich rodzin.

Czas, by politycy zapanowali nad chciwością i spiralą nieuzasadnionych zysków”.