1Uchwala-nr-129-w-sprawie-wynagrodzen-pracownikow-samorzadowych