Rosja-Ukraina: Wycofać się z konfliktu i otworzyć prawdziwy dialog

MKZZ i EKZZ wzywają do natychmiastowego zakończenia działań wojennych i konfliktu we wschodniej Ukrainie i rozpoczęcia negocjacji w dobrej wierze w celu rozwiązania kryzysu w interesie społeczeństw.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres określił decyzję rosyjskiego prezydenta o uznaniu dwóch separatystycznych regionów za niezgodną z Kartą Narodów Zjednoczonych i naruszającą integralność terytorialną.

Wezwał do pokojowego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie, zgodnie z porozumieniami mińskimi, zatwierdzonymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w przyjętej w 2015 roku rezolucji 2202. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie również potępiła rosyjskie działania.

Sekretarz generalna MKZZ (Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych)  Sharan Burrow powiedziała:

„Wiele istnień ludzkich zginęło, a ludzie cierpią od siedmiu lat z powodu niewykonania Porozumień Mińskich.

W ostatnich tygodniach miało miejsce setki kolejnych naruszeń zawieszenia broni, ponieważ spór był celowo podsycany. Zamiast budować mosty dla pokoju, ogromne kwoty wydano na zbrojenia i wojsko, a agresywna retoryka spowodowała dalszą niestabilność.

Trwający konflikt miał dramatyczne konsekwencje dla gospodarek zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a także innych części Europy. Ryzyko eskalacji konfliktu, z druzgocącymi skutkami, jest realne i takie będzie, dopóki nie zostanie nawiązany poważny dialog, który zajmie się przyczynami sporu”.

Wspólne bezpieczeństwo

Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ i Paneuropejskiej Rady Regionalnej MKZZ (PERC), powiedział: „Przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej oraz Wysoki Przedstawiciel UE wydali zdecydowane oświadczenia na rzecz poparcia dla Ukrainy, jej integralności terytorialnej i porozumień mińskich, podobnie jak Sekretarz Generalny ONZ.

Wszyscy przywódcy polityczni muszą mieć odwagę unikania wojny, szukania kompromisu i przestrzegania porozumień oraz mądrość budowania zrównoważonych gospodarek, które działają na rzecz ludzi i zapewniają podstawę wspólnego bezpieczeństwa. Niszczenie wspólnych środków bezpieczeństwa, takich jak traktat INF i traktat o otwartym niebie, które zapewniały kanały kontroli i dialogu, wiąże się z ogólnym osłabieniem porozumień helsińskich, które pomogły zapewnić pokój dla prawie 50 lat.

Obecnie istnieje realna perspektywa, że te istotne narzędzia zostaną całkowicie unicestwione, a militaryzacja w Europie, która już się rozpoczęła, nabierze eskalacji. Wzywamy do podjęcia pilnych kroków w celu zgromadzenia wszystkich odpowiednich przywódców politycznych i zbudowania wspólnych ram bezpieczeństwa, tak jak zostało to zainicjowane w Helsinkach. Świat potrzebuje nowej umowy społecznej, a nie więcej konfliktów. Potrzebujemy inwestycji w ludzi i miejsca pracy, w pokój i stabilność”.