Rada UE potwierdza wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o odpowiedniej płacy minimalnej

MOŻEMY OGŁOSIĆ DOBRE WIEŚCI! Dyrektywa w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej w UE pomyślnie przeszła w głosowaniu na posiedzeniu Coreperu Rady (Coreper to spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE).
 
Wszystkie rządy głosowały za, z wyjątkiem węgierskiego, który wstrzymał się od głosu, oraz rządów Danii i Szwecji, które głosowały przeciw.
 
Oznacza to, że pokonana została najważniejsza przeszkoda w przyjęciu dyrektywy. Następnym krokiem jest decyzja Parlamentu Europejskiego.
 
W przyszłym tygodniu przekażemy pełny raport Komitetowi Wykonawczemu EKZZ wraz z planem działania, aby w pełni wykorzystać potencjał dyrektywy. W naszej ocenie dyrektywa zmieni zasady gry dla naszych członków i ich krajowych związków, ponieważ wymaga od państw członkowskich zapewnienia poszanowania prawa do rokowań zbiorowych w praktyce, zwiększenia liczby pracowników objętych układami zbiorowymi i ochrony przed niszczeniem związków zawodowych. Co ważne, wymaga również od państw członkowskich sprawdzenia, czy ich ustawowe płace minimalne są odpowiednie, podnosi ustawowe płace minimalne poprzez uznanie „progu przyzwoitości EKZZ” za wiodącą zasadę. Dyrektywa obejmuje też zabezpieczenia dla dobrze funkcjonujących systemów.
 
Tych zapisów nie należy jednak traktować jako ostatecznych i dlatego potrzebne jest nasze zaangażowanie. Musimy zapewnić, że dyrektywa zostanie zatwierdzona również w Parlamencie Europejskim najpierw w komisji parlamentarnej w lipcu i potem na posiedzeniu plenarnym we wrześniu.
 
Będziemy informować o kolejnych krokach i zmianach.
 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, nie wahaj się skontaktować z Lorenzo (lrepetti@etuc.org ; 0032478770467).
 
Esther Lynch,
 
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ