Rada Europejska zmarnowała szansę, by zatrzymać kryzys zanim nastąpi recesja

Komentując wnioski z posiedzenia Rady Europejskiej on-line w czwartek Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:
Całkowicie zgadzamy się z opinią włoskiego premiera (Giuseppe Contego – przyp. M.Z.), że przedstawione propozycje rozwiązania problemu kosztów ekonomicznych kryzysu epidemii są całkowicie nieadekwatne. Kilku przywódców państw straciło okazję, by zapewnić, że  źródła utrzymania pracowników są chronione, systemy publicznej opieki zdrowotnej są właściwie finansowane i że unikniemy kolejnej dewastującej recesji zabijającej tysiące firm.
Dalej wspieramy 9 państw wzywających, by ustanowić instrument wspólnych obligacji (chodzi o tzw. koronawirus obligacje – przyp. M.Z.) , jako najlepszy sposób zapewniający finansowe możliwości zwalczenia kryzysu. Przynajmniej drzwi pozostawiono otwarte na przyszłość i Komisja Europejska została poproszona, by przygotowała Plan Działania na rzecz Odbudowy po kryzysie.
Instrument „wspólnego długu” będzie nieodzowny jeśli UE chce efektywnie wprowadzić działania na rzecz zachowania miejsc pracy, a pracownikom zapewnić uczciwe formy kompensacji strat. Jeśli ten instrument nie będzie szybko przyjęty, ceną jaką Europa zapłaci będzie olbrzymia recesja i miliony bezrobotnych. Unijni przywódcy powinni wziąć odpowiedzialność i wprowadzić mocniejsze działania, by nie powtórzyć błędów z przeszłości.
Inne działania w walce z wirusem, jak wspólne zamówienia na środki ochrony indywidualnej, uchylenie wewnętrznych restrykcji na eksport środków ochronnych oraz zauważenie problemów związanych z pracownikami sezonowymi i „transgranicznymi” witamy z zadowoleniem jako ważne kroki na rzecz europejskiej solidarności”.
W sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Luca Visentini powiedział, ze to właściwy krok oczekiwany przez związki zawodowe w Europie i w tych państwach. Cieszy go fakt, że odblokowanie tych negocjacji było związane między innymi z wyraźną poprawą praw związkowych w tych państwach i ogólną poprawą sytuacji pracowników.