Protest przeciwko wygaszaniu emerytur pomostowych

Wspólnie protestowały organizacje związkowe przynależące do Forum Związków Zawodowych i OPZZ. Na koniec, reprezentujący poszczególne centrale liderzy związkowi (Forum reprezentował w tej kwestii Wiceprzewodniczący FZZ, Pan Jan Przywoźny) złożyli petycję do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w przedmiotowych kwestiach!
Dziękujemy za Waszą obecność
 
Fotorelacja oraz treść petycji poniżej.