Protest pielęgniarek i położnych w Krakowie

Pielęgniarki i Położne ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który jest zrzeszony w Forum Związków Zawodowych, podjęły decyzję o zorganizowaniu pikiety celem zwrócenia uwagi na podstawowe kwestie dotyczące ich grupy zawodowej.

28 października zgromadzone przed Szpitalem w Krakowie pielęgniarki i położne jasno określiły swoje żądania:

  • prawidłowe rozliczanie środków przekazanych przez NFZ na wzrost ich wynagrodzeń, nie tylko o minimalne 1200 zł lecz o 1500 zł.

  • pikietujący nie zgadzają się na dodatkowe obciążenie pracą przy przenosinach Szpitala Uniwersyteckiego z ul. Kopernika do Prokocimia, związki zawodowe zostały całkowicie pominięte w procedurze zmiany miejsca pracy.

Liczymy, że podjęte działania przez nasze koleżanki z Krakowa, doprowadzą do konsensusu z dyrekcją szpitala.