Protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniu 7 czerwca 2021 r. przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się pikieta protestacyjna Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Świętokrzyskiego.

Główne postulaty wysuwane podczas protestu to m.in. poprawa jakości systemu zdrowia oraz wzrost wynagrodzeń. Protestujące pielęgniarki bardzo mocno podkreślały braki kadrowe w tej grupie zawodowej, zwracały uwagę na to, iż w całym kraju brakuje personelu medycznego oraz domagały się
lepszych warunków pracy i godnej płacy. „Dość pracy ponad ludzkie siły”, „Godna Płaca. Żądamy dobrej ustawy a nie kolejnej prowizorki”, „Pielęgniarki i Położne mówią współpraca i dialog a nie pomijanie i zastraszanie” – to tylko niektóre z haseł, które były widoczne podczas protestu.

W pikiecie wzięła udział także grupa przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Regionu Świętokrzyskiego.

Po wygłoszeniu przemówień do zebranych przez Przewodniczących kilku OZZ OZZPiP, kilkuosobowa grupa pielęgniarek udała się do siedziby Wojewody Świętokrzyskiego w celu wręczenia stosownej petycji, zawierającej postulaty dotyczące wynagrodzeń, szkoleń oraz spraw organizacyjnych ściśle powiązanych ze służbą zdrowia województwa świętokrzyskiego.

W pikiecie uczestniczyło około 200 osób, w tym również liczna grupa pielęgniarek reprezentujących inne miasta województwa świętokrzyskiego.

Andrzej Matysek

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ

woj. Świętokrzyskiego