3445369VIII-702-Opinia-do-projektu-rozporzadzenia-min.-wynagrodz.-2017-20160803-1