Prawo do odłączenia

Parlament Europejski uznał teraz potrzebę „prawa do odłączenia się” i wezwał UE do podjęcia działań w celu urzeczywistnienia tego prawa dla osób pracujących w UE.
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ, Esther Lynch, powiedziała: „ Oczekujemy, że Komisja Europejska przedstawi przepisy prawne, które umożliwią pracownikom egzekwowanie prawa do „odłączenia się” poza godzinami pracy.
Ograniczenia dotyczące COVID zmusiły miliony ludzi do pracy w domu, co może zatrzeć granicę między czasem zawodowym a osobistym – i sprawia, że potrzeba egzekwowania prawa do odłączenia się staje się pilniejsza. Dla EKZZ jest jasne, że po COVID-u znacznie więcej osób będzie pracować w domu niż przed pandemią”.
Parlament zagłosował również za poprawką, w której zwraca się do Komisji o odroczenie wszelkich przepisów dotyczących prawa do odłączenia się o trzy lata – co oznacza, że pracownicy nie mieliby prawnie wykonalnego prawa do odłączenia się w sumie przez dekadę. Powodem takiego opóźnienia dla Parlamentu jest podpisana w zeszłym roku „umowa autonomiczna partnerów społecznych” o cyfryzacji. Tymczasem umowa autonomiczna nie dotyczy prawa do odłączenia się!
Biorąc to pod uwagę, że Parlament nie ma uprawnień do interpretowania umów partnerów społecznych, EKZZ zwraca się do Komisji Europejskiej o zignorowanie wniosku o opóźnienie prawodawstwa UE dotyczącego prawa do odłączenia się.
Raport Parlamentu jest jednak pomocny, jeśli pominąć tę nieprzemyślaną poprawkę ”- dodała Sekretarz Konfederacji EKZZ Isabelle Schömann. „ Raport toruje drogę dla prawodawstwa UE, wzywa do ustanowienia minimalnych norm prawnych dotyczących pracy zdalnej i umożliwia działania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz życia prywatnego i rodzinnego pracowników. Z niecierpliwością czekamy na jak najszybszą współpracę z Komisją Europejską i posłami do Parlamentu Europejskiego nad bardzo potrzebną dyrektywą UE w sprawie prawa do odłączania się, aby zapewnić lepszą ochronę pracowników we wszystkich sektorach ”.
Badanie warunków pracy w UE 2019 pokazuje, że osoby regularnie pracujące w domu:
  • Dwukrotnie częściej pracują przez 48 godzin lub więcej tygodniowo niż osoby pracujące w siedzibie pracodawcy.
  • Sześciokrotnie większe jest prawdopodobieństwo, że podejmują pracę w czasie wolnym
  • Stanowią grupę pracowników, którzy najczęściej zgłaszają wielokrotne budzenie podczas snu