Prawa człowieka znikają z planów Komisji Europejskiej

 
Komisja Europejska odłożyła na czas nieokreślony prace nad swoją obiecaną dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka – a już minęło ponad 150 dni od dnia, w którym pierwotnie miała być zaprezentowana.
 
Ustawodawstwo potrzebne do wyegzekwowania odpowiedzialnego postępowania biznesu zostało początkowo obiecane na koniec czerwca, po czym już w maju zostało przełożone z powodu konieczności przedyskutowania przez Komisję tych elementów, które zostały zgłoszone jako „wielka wygrana lobbystów korporacyjnych”.
 
Następnie prezentacja dokumentu została zaplanowana na 27 października, po czym po raz kolejny przeniesiono termin na 8 grudnia. A teraz i tak już opóźnione prawodawstwo zniknęło całkowicie z obecnego programu prac Komisji.
 
Ostatnie opóźnienie, dla którego nie podano powodu, jest całkowicie sprzeczne z rosnącym poparciem politycznym dla ustawy – nie tylko domagają się jej obywatele UE i związki zawodowe, ale zostało również uwzględnione w niemieckiej umowie koalicyjnej z zeszłego tygodnia.
 
Sekretarz Konfederacji EKZZ Isabelle Schömann:
 
„Komisja Europejska planowała przedłożyć wniosek legislacyjny zeszłego lata. Ponad 153 dni później nadal nie ma wniosku, a co gorsza żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. Stoimy w obliczu blokady politycznej i braku przejrzystości ze strony instytucji UE.
 
Każdy dzień opóźnienia to kolejny dzień, w którym prawa człowieka, związków zawodowych i prawa pracownicze są nadużywane i deptane. Najwyższy czas postawić interesy ludzi, pracowników i planety ponad zysk.
 
Ponad 80 procent obywateli z wielu krajów UE chce silnego prawa, które pociągałoby firmy do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i środowiska. Sam Black Friday w zeszłym tygodniu był katastrofą społeczną, środowiskową i klimatyczną. UE musi zaangażować się w ochronę obywateli UE, pracowników magazynów i kierowców aut dostawczych na całym świecie przed wyzyskiem i nadużyciami biznesowymi.
 
Nie możemy dłużej czekać. UE traci wyjątkową okazję, by zająć pozycję lidera w ujęciu globalnym, proponując w końcu prawnie wiążące przepisy dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka i odpowiedzialności korporacyjnej. Komisja Europejska musi wywiązać się ze swojej odpowiedzialności i pokazać, że prawa człowieka, prawa związkowe, prawa pracownicze i prawa środowiskowe mają znaczenie”.
 
Uwagi: