Pracownicy mają dłuższe wakacje, gdy są w układach zbiorowych

Pracownicy, którzy korzystają z układów zbiorowych, cieszą się do dwóch tygodni dodatkowo płatnym urlopem rocznie  tak wynika z analizy danych UE dla EKZZ, która postanowiła to nagłośnić w chwili, gdy miliony przygotowują się do powrotu do pracy po przerwie letniej.
 
Dziesięć dni urlopu poza ustawowym minimum mają pracownicy z Niemiec i Chorwacji, których warunki pracy ustalane są w drodze negocjacji przez związki zawodowe i pracodawców.
 
Pracownicy ze zbiorowymi układami również korzystają z dodatkowego tygodnia wolnego w kolejnych siedmiu krajach europejskich: Danii, Francji, Holandii, Czechach, Finlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
 
W całej Europie obowiązuje 3-dniowa premia urlopowa w ramach rokowań zbiorowych, przy czym osoby objęte umowami otrzymują 24,5 dnia w porównaniu z 21,5 dnia dla pozostałych pracowników.
 
Związki zawodowe wzywają UE do zapewnienia wszystkim pracownikom korzyści z układów zbiorowych, co oznacza nie tylko więcej urlopów, ale także sprawiedliwsze wynagrodzenie – EKZZ ujawniła na początku tego miesiąca, że miliony Europejczyków nie mogą sobie pozwolić na tygodniowe wakacje letnie z powodu niskich zarobków.
 
 
13 państw z ustawowym bonusem wakacyjnym przy układach zbiorowych  
 
Kraj
 
Ustawowy urlop
 
Bonus urlopowych dni przy układach zbirowych
 
Cypr
 
20
 
1
 
Norwegia
 
21
 
4
 
Irlandia
 
20
 
4
 
Słowacja
 
20
 
4,5
 
Dania
 
25
 
5
 
Francja
 
25
 
5
 
Czechy
 
20
 
5
 
Finlandia
 
20
 
5
 
Włochy
 
20
 
5
 
Wielka Brytania
 
20
 
5
 
Holandia
 
20
 
5,6
 
Niemcy
 
20
 
10
 
Chorwacja
 
20
 
10
 
 
Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch powiedziała:
 
„Miliony pracowników mogły tego lata spędzić więcej czasu ze swoimi rodzinami dzięki układom zbiorowym, które konsekwentnie zapewniają więcej płatnych urlopów, a także bardziej sprawiedliwe zarobki i bezpieczeństwo pracy.
 
„Ale zbyt wielu pracowników musiało skrócić swoją letnią przerwę, ponieważ nadal są wykluczeni z korzyści płynących z rokowań zbiorowych w wyniku polityki oszczędności i taktyki niszczenia związków zawodowych.
 
„UE może pójść dalej, aby zapewnić wszystkim pracownikom prawo do rokowań zbiorowych, odcinając finansowanie publiczne pracodawcom, którzy odmawiają negocjacji ze związkami zawodowymi.
 
„Związki zawodowe, które jako pierwsze zdobyły prawo do płatnego urlopu, są jedynym legalnym przedstawicielem pracowników w negocjacjach zbiorowych z pracodawcami, co powinno być uznane w prawie UE, aby nieuczciwi szefowie firm nie mogli tworzyć fałszywych rad zakładowych, które sprawiają wrażenie negocjacje bez przynoszenia realnych korzyści pracownikom.”
 
Uwagi

Dane powstały na podstawie analizy informacji z   Eurofound data dla EKZZ przez profesora Stana de Spiegelaere’a badacza z Uniwersytetu w Gandawie i dotyczą tylko porozumień na szczeblu krajowym. Wielu pracowników korzysta z porozumień na szczeblu branży lub firmy.