Pracownicy huty CMC Poland w Zawierciu otrzymają podwyżki

Od 1 września 2019 roku pracownicy huty CMC Poland otrzymają 300 zł podwyżki brutto, a minimalna płaca zasadnicza wyniesie 4 tys. zł brutto miesięcznie. Pracownicy dotychczas zarabiający poniżej tej kwoty otrzymają wyrównanie.
Podwyżki płac wejdą w życie 1 września i obejmą wszystkich pracowników firmy.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Hutników wchodzący w skład Forum Związków Zawodowych wyszedł z propozycją podwyżek:
1. 500 zł brutto dla każdego pracownika
2. 50 zł podwyższenie dodatku brygadowego
3. 25 zł podwyższenie dodatku zmianowego
4. 4000 zł płaca minimalna w CMC Poland

Z naszej propozycji udało nam się osiągnąć porozumienie w trzech punktach. Natomiast nie udało nam się osiągnąć kwoty 500 zł podwyżki dla każdego pracownika.

– Podwyżki płac wejdą w życie 1 września i obejmą wszystkich pracowników firmy. – Podpisaliśmy porozumienie, mimo, że nie wszystkie nasze postulaty zostały zrealizowane. Zgoda jednego związku na podwyżkę 300 zł dla każdego pracownika zamknęła drogę do dalszych negocjacji.

Oprócz podniesienia płac zasadniczych o 300 zł brutto pracodawca ma przekazać 1 proc. puli przeznaczonej na wzrost płac na podwyżki indywidualne. Średnio na pracownika będzie to ok. 50 zł. Dodatek brygadowy wzrośnie o 50 zł, a zmianowy o 25 zł. Istnieje również możliwość otrzymania indywidualnej, uznaniowej podwyżki w ramach podpisanego porozumienia.

Jak podkreśla przewodnicząca Związku Zawodowego Hutników wyrównaniem do kwoty 4 tys. zł zostanie objętych około 200 pracowników firmy.
W skład CMC Poland wchodzi huta w Zawierciu produkująca długie wyroby stalowe, kilkanaście zakładów zajmujących się skupem i recyklingiem złomu oraz kilka zakładów zajmujących się przetwórstwem stali. W sumie CMC Poland zatrudnia przeszło 2 tys. pracowników, z czego około 1,7 tys. pracuje w Zawierciu.