Posłowie wzywają UE do wzmocnienia europejskich rad zakładowych

 
Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś zdecydowaną większością sprawozdanie głosów posła Dennisa Radtkego z Europejskiej Partii Ludowej w sprawie przeglądu dyrektywy o europejskich radach zakładowych.
 
Posłowie wzywają Komisję Europejską do udoskonalenia dyrektywy w sprawie rad zakładowych, aby:
 
  • zapewnić rolę związków zawodowych we wspieraniu Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ), oraz
  • skuteczniej egzekwować prawa ERZ, na przykład do bycia informowanym i konsultowanym w sprawie restrukturyzacji, poprzez dostęp do wymiaru sprawiedliwości i by ustanowić wyższe kary.
Sekretarz Konfederacji EKZZ Isabelle Schömann powiedziała:
 
„Posłowie do PE wysłali wyraźny sygnał do Komisji Europejskiej, aby podjęła działania na rzecz wzmocnienia europejskich rad zakładowych i egzekwowania ich należnej roli w zakresie informowania i konsultowania. Obecnie ERZ odmawia się dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak w Finlandii czy Irlandii. Często też kary nakładaneh na pracodawców naruszających prawa pracowników są w Europie śmiesznie niskie.
 
EKZZ od lat wskazuje inne kluczowe słabości i luki w dyrektywie, ale jak dotąd Komisja Europejska pozostaje na nasze apele głucha.
 
Raport Komisji ds. Zatrudnienia ma również na celu wzmocnienie roli związków zawodowych w ERZ, co przyjmujemy z dużym zadowoleniem. Ważne jest, aby ERZ zasięgały porady związków zawodowych i korzystały z ich fachowej wiedzy. Propozycja posłów do PE ma na celu zapewnienie, że przedstawiciele związków zawodowych będą mogli być obecni na wszystkich spotkaniach, jeśli zażąda tego ERZ.
 
Niepokojące jest to, że grupa Renew Europe głosowała wraz z Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami oraz skrajnie prawicowymi europosłami z Grupy ID za usunięciem odniesienia do związków zawodowych w raporcie. Związki zawodowe to organizacje demokratyczne, które mają do odegrania ważną rolę w Europejskich Radach Zakładowych, szkoda więc, że Renew wybrało głosowanie z prawicowymi ugrupowaniami nacjonalistycznymi przeciwko związkom zawodowym”.
 
EKZZ zmobilizuje się do uzyskania zdecydowanej większości w głosowaniu na sesji plenarnej w styczniu. Po przyjęciu Komisja Europejska powinna być zobowiązana do rozważenia zmiany dyrektywy i uzasadnienia swojej odpowiedzi przed Parlamentem.