Posłowie popierają głos pracowników w ramach „należytej staranności” przedsiębiorstw

 
Prawa pracownicze to prawa człowieka.
 
 
Posłowie głosowali dziś za wyraźnym zaangażowaniem związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w obronę praw człowieka w korporacyjnych łańcuchach dostaw.
 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) Parlamentu Europejskiego przyjęła znaczną większością głosów (28 głosów za, 20 przeciw i 1 wstrzymujący się) swoją opinię w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
 
Głosowanie jest mocnym sygnałem w walce z łamaniem praw człowieka, w tym nadużywaniem i atakami na prawa pracownicze i prawa związkowe przez największe europejskie przedsiębiorstwa. Teraz do Komisji Prawnej (JURI) należy uwzględnienie stanowiska EMPL w swoim raporcie końcowym.
 
Reagując na wynik głosowania, Konfederacyjna Sekretarz EKZZ Isabelle Schömann powiedziała:
 
Posłowie do PE wysłali dziś wyraźny sygnał do silnego zaangażowania związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w strategie „należytej staranności” firm. Wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, gdzie w łańcuchu wartości firmy zagrożone są prawa człowieka, a w szczególności prawa pracownicze i prawa związkowe. W porównaniu z wnioskiem Komisji Europejskiej jest to wyraźny i bardzo ważny krok we właściwym kierunku.
 
Równie ważne jest, aby niezależnie od wielkości wszystkie firmy z sektorów wysokiego ryzyka zostały objęte zakresem dyrektywy. Prawa człowieka są uniwersalne i nie powinno być żadnych wyjątków. Dlatego próba Komitetu EMPL, aby w pierwszej kolejności rozszerzyć zakres działań wysokiego ryzyka na przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 150 pracowników jest słuszna, ale na tym nie można poprzestać. Ważne jest również wprowadzenie i jasne zdefiniowanie tego, co należy postrzegać jako „działania wysokiego ryzyka”.
 
Innym istotnym elementem opinii jest rozszerzenie instrumentów dotyczących praw człowieka zawartych w załączniku do dyrektywy na niektóre ważne europejskie instrumenty dotyczące praw człowieka, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka Rady Europy, Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.