Posłowie do PE popierają uczciwe wynagrodzenie dla stażystów po orzeczeniu w sprawie praw człowieka

 
Parlament Europejski zagłosował za godziwą płacą stażystów i praktykantów, wywierając presję na Komisję Europejską, aby podjęła działania podczas Europejskiego Roku Młodzieży.
 
Posłowie do PE głosowali w przeważającej większości za rezolucją wzywającą Komisję do „zaproponowania wspólnych ram prawnych w celu zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia za staże i praktyki w celu uniknięcia wyzysku” po kampanii prowadzonej przez Komitet Młodzieży EKZZ.
 
Wynik pojawił się zaledwie 24 godziny po tym, jak europejski organ praw człowieka orzekł, że Belgia naruszyła część Europejskiej Karty Społecznej, nie zapobiegając „fałszywym stażom”, które były bezpłatne, a stanowiły prawdziwą pracę.
 
Po przełomowym orzeczeniu w sprawie skargi wniesionej przez EKZZ, Europejskie Forum Młodzieży i inne organizacje, belgijski minister pracy zobowiązał się teraz do podjęcia działań przeciwko „stażom, które w rzeczywistości są pracą ukrytą”.
 
Analiza ponad 100 ogłoszeń o stażach w Belgii przez EKZZ wykazała, że połowa wspominała o wcześniejszym doświadczeniu zawodowym i dlatego powinna być reklamowana i opłacana jako prawdziwa praca. Co trzecie ogłoszenie nie wspomninało o wynagrodzeniu.
 
Sekretarz Konfederacji EKZZ Ludovic Voet powiedział:
 
Bezpłatne staże często oznaczają, że wysoko wykwalifikowani młodzi pracownicy są wykorzystywani przez duże firmy jako bezpłatna siła robocza. To musi się skończyć. Praca jest pracą i zawsze powinna być opłacana. Głosowanie w Parlamencie Europejskim i przełomowe orzeczenie w sprawie Belgii po skardze wniesionej przez EKZZ pokazują, jak pilne jest, aby Europa zakończyła ze skandalem dotyczącym nieopłacanych stażystów. Komisja Europejska nie może zorganizować „Europejskiego Roku Młodzieży” bez podjęcia w tej sprawie działań. Walka o zakaz bezpłatnych staży idzie w parze z unijnym programem umiejętności. Sprawiedliwe staże zwiększają umiejętności młodych ludzi, ale musimy unikać wyzysku i nieuczciwych praktyk”.
 
Przewodniczący Komitetu Młodzieży EKZZ Tea Jarc powiedział:
 
Referencje nie wystarczą, by opłacić rachunki. Nie możesz cieszyć się nowymi doświadczeniami na pusty żołądek. Bądźmy szczerzy: bezpłatne staże są dla bogatych dzieci, które mogą liczyć na bank mamy i taty. Głosowanie w Parlamencie Europejskim i podtrzymanie skargi EKZZ przez Europejski Komitet Praw Społecznych wysyła silny sygnał do Komisji Europejskiej, że muszi skończyć z tą rażącą nierównością szans, przed którą stoją młodzi ludzie na całym świecie. Jesteśmy dwa miesiące w Europejskim Roku Młodzieży, celem nie powinno być organizowanie zabawnych wydarzeń, które podniosą morale młodych ludzi, ale wprowadzenie realnych i długoterminowych zmian, które poprawią ich szanse na rynku pracy”.
 
Uwagi:
 
Rezolucja zatwierdzona przez eurodeputowanych mówi:
 
„Apelujemy do państw członkowskich o ułatwienie młodym ludziom dostępu do płatnych, wysokiej jakości i integracyjnych staży oraz praktyk zawodowych; wzywamy do wzmocnienia systemów monitorowania, aby zapewnić młodym ludziom odpowiednie i wysokiej jakości pierwsze doświadczenia zawodowe, możliwości podnoszenia kwalifikacji i nowych kwalifikacji lub referencji; potępiamy praktykę bezpłatnych staży jako formę wyzysku młodych pracowników i naruszanie ich praw oraz wzywamy Komisję i państwa członkowskie, we współpracy z Parlamentem i z poszanowaniem zasady pomocniczości, do zaproponowania wspólnych ram zapewniających godziwe wynagrodzenie za staże i przyuczenie do zawodu w celu uniknięcia praktyk wyzysku; potępiamy praktykę zawierania umów „zerogodzinnych” i wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia pracodawcom zapewniającym staże i przyuczenie do zawodu młodym osobom niepełnosprawnym”.