Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

10 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski, Współprzewodniczący Zespołu (FZZ). 
Stronę rządową reprezentowali: Pan Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Pan Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Finansów. Ponadto w posiedzeniu udział wziął Pan Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Po omówieniu spraw organizacyjnych Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło prezentację pt. Informacja na temat zaawansowania i dalszych kroków programu wydzielenia aktywów węglowych.

W prezentacji omówiono postulaty strony społecznej podzielone na obszary: aspekty organizacyjne, sprawy pracownicze, uwarunkowania rynkowe i regulacyjne, relacje biznesowe oraz wsparcie inwestycji.

Kolejnym omawianym tematem była sytuacja w poszczególnych grupach energetycznych.

Dalsza dyskusja dotyczyła zaawansowania działań Strony Związkowej i Strony Pracodawców nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.