Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

W dniu 14 stycznia br. Odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Wposiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Departamentu Prawa Pracy oraz Głównego Inspektora Pracy. Z ramienia FZZ w posiedzeniu udział wzięli p. Jan Przywoźny oraz p. Jakub Retyk.

Spotkanie było poświęcone wypracowaniu kluczowych tematów z obszaru „praca” dla celów prowadzonych negocjacji w ramach projektowanej przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego „umowy społecznej”.

Spośród  zgłoszonych przez stronę rządową oraz stronę społeczną (w tym FZZ) propozycji w zakresie regulacji prawa pracy rekomendowano Prezydium RDS do dalszych prac nad umową społeczną (przy odrębnym zdaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które uznało tematy za zbyt ogólne) następujące zagadnienia: .

1.    Dostosowanie prawa pracy do współczesnych wyzwań gospodarki i rynku pracy.

2.    Organizacja pracy uwzgledniająca potrzeby pracodawców i pracowników.

3.    Budowanie klimatu zaufania i współpracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami.

Następnie dyskusja dotyczyła propozycji uregulowania w powszechnych przepisach prawa pracy, możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej. Skupiono się na doprecyzowaniu  następujących kwestii: swobody wyboru miejsca pracy zdalnej, formy wykonywania pracy zdalnej całościowej i hybrydowej, okoliczności, przyczyn i zakresu przysługiwania ekwiwalentu i ryczałtu za pracę zdalną.