Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.  

Przedmiotem posiedzenia była kwestia braku konsultacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy wynika z konieczności transpozycji do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Temat został zgłoszony przez Federację Przedsiębiorców Polskich, poparty również przez Konfederację Lewiatan. Projektowana ustawa została zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji, nie została jednak formalnie przesłana do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w MKiŚ poinformowała, że przedmiotowy projekt ustawy zostanie przesłany do RDS oraz zostanie przedłużony termin opiniowania. Ustalono także, że projekt ustawy będzie przedmiotem obrad Zespołu w dniu 4 maja br.

Mimo tej deklaracji partnerzy społeczni przyjęli stanowisko w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji z Radą Dialogu Społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.