Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 12 grudnia 2019 r w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie posiedzenia omówione zostały działania FZZ w wspieraniu finansowym Zarządów Wojewódzkich w regionach Kraju, począwszy od roku 2020. W dalszej części posiedzenia przedstawiono wyróżnienie i podziękowanie dla Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Świętokrzyskiego – od Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, co miało miejsce na jubileuszowej Konferencji Regionalnej OIP, która odbyła się w dniu 22 listopada br. w Kielcach – z udziałem Państwowego Inspektora Pracy. Członkowie Zarządu omówili i wyrazili wolę dalszego zacieśniania współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, w drodze zaangażowania na rzecz szkoleń i udziału członków FZZ, w tym udziału w konkursach organizowanych dla zakładowych społecznych inspektorów pracy. Omówiono i oceniono także zaangażowanie członków ZW FZZ, w działalność oświatową w regionie, przyjmując założenie utworzenia w przyszłości sekcji oświatowej, w miarę rozbudowy i przystępowania nowych organizacji związkowych z placówek oświatowych – bezpośrednio do ZW FZZ. Zarząd Wojewódzki przyjął założenia organizacyjne pierwszego posiedzenia, na przełomie I/II kwartału 2020 r.
W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny FZZ Kol. Bogusław Studencki, który omówił działalność FZZ w II półroczu br. oraz udzielił stosownych i wyczerpujących odpowiedzi na różne pytania zadawane przez członków ZW, dotyczące działalności związkowej.

Opracował: Andrzej Matysek

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego