Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego

 

W dniu 23 sierpnia 2021 r. w Ciekotach k/Kielc odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego, połączone ze szkoleniem w zakresie zmian w Kodeksie oraz Prawie Pracy, a także zmian dotyczących ustawy o związkach zawodowych. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli  mecenas Andrzej Jankowski – Dyrektor Biura Prawnego FZZ  oraz  Pan Zdzisław Gnaciński – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ. 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa świętokrzyskiego Pan Andrzej Matysek zaapelował do wszystkich członków ZW o masowy udział w manifestacji pracowników ochrony zdrowia, która ma się odbyć 11 września w Warszawie. Pani Mariola Semik, Przewodnicząca Regionu Świętokrzyskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiła główne oczekiwania i założenia zaplanowanej manifestacji. 

Przeprowadzone przez mecenasa Andrzeja Jankowskiego szkolenie pokazało, jak bardzo potrzebna jest taka forma i sposób realizacji przekazu i interpretacji przepisów prawnych w wielu dziedzinach, w tym głównie w aspekcie związkowo-prawnym, gdzie wielość problemów z życia codziennego organizacji związkowych, wymaga ich właściwego zastosowania i realizacji, głównie we współpracy z pracodawcami. Zebrani potwierdzili konieczność i przydatność takich szkoleń, umożliwiających osiągnięcie niezbędnej wiedzy
w tym zakresie. Zarząd postanowił o zorganizowaniu w najbliższym czasie, w podobnej formule organizacyjnej, kolejnego szkolenia.

Andrzej Matysek 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ 
Województwa Świętokrzyskiego