Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego

W dniach 21 i 22 listopada 2019 roku w Bolszewie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Pomorskiego Stanisław Taube. Porządek posiedzenia obejmował między innymi:

 1. Przedstawienie informacji z posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego za okres luty
  – listopad 2019 (od ostatniego posiedzenia ZW).

 2. Rozpatrzenie wniosku złożonego do Zarządu Wojewódzkiego FZZ przez Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Grupy Lotos – wniosek został odrzucony większością głosów.

 3. Przewodnicząca FZZ przedstawiła informacje z posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego FZZ oraz omówiła najistotniejsze kwestie działalności Forum. Następnie Członkowie Zarządu Wojewódzkiego uczestniczący w posiedzeniu mieli możliwość zadawania pytań Przewodniczącej.

 4. Przedstawienie informacji z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – informacje przedstawiła Wiceprzewodnicząca ZW, członek WRDS – Anna Urbanowicz.

 5. Przedstawiciele poszczególnych Organizacji członkowskich przedstawiali sytuację panującą
  w reprezentowanych przez nich organizacjach i branżach, zwracali uwagę na pojawiające się
  i istniejące problemy, przekazywali również informacje o działaniach podejmowanych przez Członków Prezydium ZW FZZ Województwa Pomorskiego.

 6. W ramach wolnych wniosków Członkowie ZW FZZ mieli możliwość zgłaszania spraw
  i wniosków w dotyczących ich kwestiach.