Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego

W dniach 26-27 sierpnia 2021r. w Bolszewie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca FZZ, Pani Dorota Gardias.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego, Pan Stanisław Taube.

Porządek obrad obejmował m.in. przekazanie informacji z posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostatniego posiedzenia ZW, przekazanie informacji z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz informacji organizacji członkowskich o bieżącej sytuacji w zakładach pracy w regionie.

Pan Stanisław Taube, Przewodniczący ZW FZZ przedstawił informacje z posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Przebieg prac w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego omówiła Pani Magdalena Lipska.

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Pani Dorota Gardias poinformowała o sytuacji
w Forum Związków Zawodowych oraz o bieżącej sytuacji w Radzie Dialogu Społecznego.

W ramach wolnych wniosków Członkowie ZW FZZ mieli możliwość zgłaszania spraw i wniosków w dotyczących ich kwestiach.

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Pomorskiego Pan Stanisław Taube oraz Wiceprzewodniczący ZW Pan Szczepan Kleniewski otrzymali medal z okazji 30-lecia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.