Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Opolskiego

W dniach 1-3 września 2021 r. w miejscowości Pokrzywna w województwie opolskim, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Opolskiego. Wydarzenie miało uroczysty charakter.

Uroczystości rozpoczęły się 1 września, na zamku w Mosznej k/Opola, gdzie wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”. Inicjatorką oraz organizatorką tego wydarzenia była Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Opolskiego Pani Krystyna Ciemniak oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Opolskiego.

Odznaką „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” uhonorowani zostali działacze związkowi
i społeczni, od lat zaangażowani w pracę na rzecz regionu opolskiego: Pan Czesław Tuła Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Pani Małgorzata Pandel, członkini ArcelorMittal Poland S.A., Pani Leokadia Winiarska, członkini Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich, Pan Paweł Orzechowski, przedstawiciel Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Pan Benedykt Nowak, Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Opolskiego, Pan Janusz Bochenek, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu oraz Pan Andrzej Jankowski Dyrektor Biura Prawnego Forum Związków Zawodowych. Jak podkreśliła Pani K. Ciemniak, odznaczono osoby od lat związane z regionem opolskim, społeczników i działaczy związkowych, zaangażowanych w pracę na rzecz regionu i osób potrzebujących. Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia odznaczeń na zamku w Mosznej, członkowie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Opolskiego oraz zaproszeni Goście udali się do Ośrodka Wypoczynkowego „Mieszko” w miejscowości Pokrzywna, gdzie rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Wśród zaproszonych Gości w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych Pan Zdzisław Gnaciński.

Tegoroczne spotkanie Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Opolskiego obfitowało również
w cykl interesujących szkoleń m.in. z zakresu prawa pracy a także ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy medycznej oraz szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrektor Biura Prawnego FZZ mecenas Andrzej Jankowski przeprowadził niezwykle ciekawe szkolenie pod nazwą: „Uwarunkowania prawne partycypacji pracowniczej w dialogu autonomicznym na szczeblu zakładu pracy”, w szerokim ujęciu przedstawiając zagadnienia prawne prawa pracy. Szkolenia prowadzili również: Pan Przemysław Zuglewicz, Pan Paweł Orzechowski, Pan Piotr Lisowiec oraz Pani Katarzyna Dyba i Pan Dawid Rusak.

Jeszcze raz należy podkreślić, iż tegoroczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Województwa Opolskiego miało nie tylko wyjątkową oprawę, ale również wyjątkowy charakter, gdzie po raz kolejny okazało się, jak ważna i potrzebna jest praca związkowa oraz społeczna.