Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego

W piątek, 06 grudnia 2019 roku w Jabłonnie k/Lublina odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego. Zwołano je dla omówienia bieżących spraw związkowych.

Na spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 11.00 przybyła Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz Dyrektor ds komunikacji Grzegorz Sikora.

Przewodniczący ZW FZZ w Lublinie Marek Kołodziejczyk przywitał gości i członków ZW FZZ przybyłych na spotkanie i ze względu na ograniczenie czasowe od razu oddał głos Przewodniczącej Dorocie Gardias, żeby jak najwięcej się dowiedzieć podczas jej wizyty w Lublinie. Jednocześnie zachęcił do zadawania pytań dla rozwiania wszelkich wątpliwości jakie nasuną się zarówno podczas wystąpienia jak i problemów wynikających w codziennej pracy związkowej.

Przewodnicząca swoje wystąpienie rozpoczęła od przekazania wiadomości dotyczących decyzji dofinansowania Zarządów Wojewódzkich FZZ oraz pokrycia kosztów dwóch spotkań Zarządu Wojewódzkiego w ciągu roku. Kwoty te zostały zaplanowane w budżecie na rok przyszły. Informacja ta jest bardzo istotna ponieważ do chwili obecnej koszty związane z prowadzeniem biura Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie pokrywane były przez organizacje macierzyste jego członków. Przewodnicząca przekazała również nową tablicę na drzwi biura ZW FZZ
z herbem województwa lubelskiego.

Następnie Przewodnicząca wspomniała o Funduszu Wczasów Pracowniczych i przejmowaniu ośrodków przez FZZ. Niestety ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, koszty z tym związane są olbrzymie i zaszła konieczność sprzedaży niektórych wybranych przez powołaną specjalnie w tym celu komisję konkursową. Zasugerowała możliwość zaproszenia na kolejne spotkanie – Antoniego Dudy, który będzie w stanie udzielić bardziej wyczerpujących informacji w tej sprawie.

Kończy się rok przewodnictwa Forum Związków Zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego. Spowodowało to, że o Forum Związków Zawodowych zaczęło się mówić.

Był to bardzo ciężki rok nie ze względu na dużo trudnych spraw, do rozwiązania ale ze względu na brak porozumienia strony związkowej. Podczas prac dało się zauważyć odmienną postawę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ pod przewodnictwem Piotra Dudy. Z SOLIDARNOŚCIĄ nie ma żadnych dyskusji i negocjacji. Przewodniczący SOLIDARNOŚCI nie uczestniczy w żadnych spotkaniach central związkowych, rozmawia jedynie z politykami.

W drugiej części posiedzenia Andrzej Jankowski Dyrektor Biura Prawnego FZZ przeprowadził szkolenie ze zmian w Ustawie o związkach zawodowych. Prezentacja przedstawiona na szkoleniu została rozesłana na adresy e-mail wszystkich członków ZW FZZ w Lublinie.

Na zakończenie Przewodniczący Marek Kołodziejczyk z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i złożył moc gorących życzeń pogodnych, rodzinnych Świąt oraz zrealizowania planów i spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku 2020.