Posiedzenie Zarządu Powiatowego FZZ w Środzie Wielkopolskiej

W dniu 28 listopada 2019 r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Forum Związków Zawodowych. Posiedzenie otworzył przewodniczący zarządu Dariusz Podgajski, który przedstawił i przywitał zaproszonych gości i członków zarządu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: pracownik Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyna Kowalska, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Krzysztof Małecki i wiceprzewodniczący Mieczysław Szalbierz.

Przewodniczący Dariusz Podgajski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatowego oraz plany na dalszą działalność. Poinformował o inicjatywie organizowania przez zarząd corocznych zabaw andrzejkowych, które pozwoliły na pozyskanie środków na dodatkowa działalność szkoleniową dla członków zarządu. Na wniosek przewodniczącego zarząd zgodził się na zakup rolapu z logiem Zarządu Powiatowego FZZ w Środzie Wielkopolskiej. W przyszłym roku zorganizowane zostanie także szkolenie dla członków zarządu i członków związków zawodowych przynależnych do zarządu powiatowego. Wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia zadeklarował przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ.

Przewodniczący ZW FZZ Krzysztof Małecki przedstawił ostatnie działania zarządu wojewódzkiego, WRDS w Poznaniu i WRRP w Poznaniu. Przekazał także informacje z ostatnich posiedzeń Prezydium FZZ i ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ. Dyskutowano także nad zmianami w ustawie o związkach zawodowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. oraz rozwoju związków zawodowych w powiecie.

Przewodnicząca OZZPiP w Szpitalu Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej Małgorzata Mamcarz podzieliła się uwagami na temat funkcjonowania służby zdrowia w powiecie, sytuacji finansowej personelu medycznego i ostatnich regulacji placowych w branży na przykładzie szpitala i środowiska pielęgniarek i położnych.

Przedstawicielka PUP w Środzie Wielkopolskiej omówiła sytuację na rynku pracy w Powiecie Średzkim w szczególności stopę bezrobocia, działań aktywizacyjnych i szkoleniowych, a także planowanych zmianach legislacyjnych w działalności urzędów pracy w Polsce.