Posiedzenie WRDS woj. Opolskiego, 11-12.12.2018r.

W dniu 11-12 grudnia 2018 r w Sali Herbowej Moszna Zamek odbyło się XVIII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu udział wzięli członkowie tej rady tj. Przewodnicząca Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Opolu Krystyna Ciemniak , Wiceprzewodniczący ZW FZZ Henryk Świerc i Członek Prezydium ZW FZZ w Opolu Ignacy Krasicki.

Obrady prowadziła Przewodnicząca WRDS – Violetta Porowska (Wicewojewoda Opolski)

Tematem posiedzenia było:

Przyszłość Województwa opolskiego po 2020 r. – prace nad strategią rozwoju Województwa załączeniu. Wprowadzenia do tematu dokonał Szymon OGŁAZA – członek Zarządu Województwa Opolskiego uwzględniając przygotowywane Raporty obejmujące

  • Strategię gospodarczą
  • Strategie przestrzenną
  • Strategie społeczna.

Przygotowywane opracowanie strategii dla Opolszczyzny na lata 2020 – 2030 uwzględniać będą analizy raportów z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2012 – 2019, konsultacje społeczne, planowanie przestrzenne i plany rozwojowe jednostek terenowych oraz koordynacja z RPO na lata 2020 – 2030 dla Opolszczyzny. Członkowie WRDS deklarowali wsparcie, pomoc i chęć uczestnictwa w tworzeniu tej strategii.

Drugim tematem obrad było podsumowanie działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 roku, tematyka spotkań, omawiane tematy, zajęte stanowiska w sprawach lokalnych, działalność zespołów problemowych, aktywności uczestników i racjonalne podejście do tematów trudnych i opracowanie stanowisk pomimo różnicy zdań poszczególnych przedstawicieli gremiów wchodzących w skład WRDS w Opolu.

Po części oficjalnej członkowie WRDS, Rady Seniorów, Rady Młodzieży uczestniczyli w występie Teatru Castello oraz uroczystej kolacji integracyjnej.
W drugim dniu obrad odbyło się spotkanie z p. Prof. Dorotą Simonides – polska folklorystyka, profesor nauk humanistycznych, polityk, posłanka na sejm VIII kadencji, w latach 1990 – 2005 senator I, II, III, IV, V kadencji. Doktor honoris causa Uniwersytetu opolskiego – odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Bardzo znana i szanowana działaczka społeczna na Śląsku opolskim i nie tylko.