Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

W dniu 17 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego miało miej ostatnie w tym roku posiedzenie WRDS. Było to także ostatnie posiedzenie rady pod przewodnictwem naszej centrali związkowej
w osobie przewodniczącego ZW FZZ Krzysztofa Małeckiego. W posiedzeniu z ramienia Forum brał udział także wiceprzewodniczący ZW FZZ Mieczysław Szalbierz.

Sprawy organizacyjne dotyczyły: powitania nowego wiceprzewodniczącego WRDS z ramienia strony rządowej Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, który po wyborach parlamentarnych zastąpił dotychczasowego Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Dokonano także zmiany przedstawiciela strony rządowej
w Zespole problemowym ds. ochrony zdrowia przy WRDS w Poznaniu powołując Marię Żórawską w miejsce dotychczasowej Ewy Kasztelan. Zespołowi przewodniczy członek WRDS z ramienia Forum wiceprzewodnicząca ZW FZZ Teresa Ratajczak.

Kolejnym punktem posiedzenia było ustalenie kolejności przewodniczenia radzie na następne 4 lata. Od 24 grudnia 2019 r. będzie to Marszałek Wielkopolski, a w kolejnych przedstawiciel pracodawców, Wojewoda Wielkopolski
i przedstawiciel pracowników. W związku z tym dokonano zmiany przewodniczącego rady i prezydium rady. Przewodniczącym WRDS został Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak.

Następnie wiceprzewodniczący rady Witold Solski reprezentujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska omówił temat szkolnictwa branżowego w aspekcie projektowanych zmian przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, potrzeb rynku krajowego i regionalnego. Przedstawił także propozycję wspólnego posiedzenia WRDS
i WRRP z Ministrem Edukacji Narodowej w miesiącu marcu 2020 r. Przekazał również wszystkim członkom rady materiały na planowane spotkanie i do wypracowania stanowiska przez członków rady w formie elektronicznej na przenośnym nośniku danych (pendrive). Dyskusja koncentrowała się wokół potrzeb regionu wielkopolskiego na poszczególne zawody np. w branże IT, czy transporcie samochodowym. Na wiele aspektów zatrudnienia wskazuje Strategia Województwa Wielkopolskiego 2030. Wskazano także na konieczność zaproszenia na wspólne posiedzenie rad Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie działalności rady w 2019 r., które przedstawił przewodniczący Krzysztof Małecki przybliżając tematy, którymi zajmowała się rada. Pokreślił znaczenia stanowiska WRDS z 28 marca 2019 r. ws. tzw. trzeciego sygnału, będącego inicjatywą ZZ Pracowników Pożarnictwa przynależnego do FZZ, podkreślając otrzymane z zainteresowanych ministerstw opinie i przekazanie do Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Podzespół ten pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego wiceprzewodniczącego FZZ zajmie się tematem na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący WRDS podziękował członkom rady i całemu biurowi rady za owocną współpracę w mijającym roku.

W sprawach bieżących członkowie rady zgłaszali propozycje tematów na rok 2020 z prośbą o zgłaszanie ich także
e-mailowo na adres rady. Wiceprzewodniczący Jacek Silski z Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” zaproponował temat potrzeb rynku pracy w województwie w najbliższych latach i w dłuższej perspektywie
w aspekcie emigracji zarobkowej i aktywizacji osób 50+.

Po złożeniu życzeń świątecznych i noworocznych, zakończono posiedzenie rady.

Sporządził: Krzysztof Małecki