Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Świętokrzyskiego

Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego odbyło się w Kielcach w dniu 07.11.2019 r. Posiedzenie Prezydium ZW FZZ odbyło się w siedzibie NSZZ Policjantów w Kielcach, z inicjatywy Przewodniczącego tegoż Związku i jednocześnie Wiceprzewodniczącego ZW FZZ Jerzego Kaniewskiego.

Prezydium omówiło najważniejsze działania FZZ w Województwie do końca br. Ustalono czas i miejsce posiedzenia ZW FZZ który ma się odbyć 12 grudnia br. w Kielcach. Zapoznano się z sytuacją zmian w składach niektórych Powiatowych Rad Rynku Pracy, prowadzonych przez Starostwa w powiatach województwa. Członkowie Prezydium zostali poinformowani o ustaleniach z Zarządu Głównego FZZ z ostatniego posiedzenia, które odbyło się w październiku br. w Międzyzdrojach. Przedstawiono także koncepcję dodatkowego szkolenia z dziedziny Programów Kapitałowych. Uznano iż, przeprowadzone
w sierpniu szkolenie w tym zakresie dla członków FZZ w Województwie Świętokrzyskim, było wystarczające.



Notatkę przygotował:

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

FZZ Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Matysek