Posiedzenie Prezydium WRDS w Poznaniu

W dniu 23 lutego 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który po przyjęciu porządku obrad, przedstawił:

– informację na temat spotkania zorganizowanego przez Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Minister Elżbietę Rafalską w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego;

– informację o stanowisku przekazanym przez WRDS w Łodzi w sprawie finansowania Domów Pomocy Społecznej;

– pismo NSZZ „Solidarność” w sprawie warunków wynagradzania pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Prezydium ustaliło termin posiedzenia plenarnego Rady na 14 marca 2018 r. i przyjęło porządek obrad, na którym będą omawiane z zaproszonymi gośćmi następujące tematy:

– wydanie opinii w sprawie Regionalnego Planu Działania na Rzecz zatrudnienia na 2018 r.;

– informacja na temat drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław;

– informacja na temat budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”.

Wiceprzewodniczący WRDS z ramienia ZW  FZZ Krzysztof Małecki złożył wniosek o podjęcie prac przez zespół roboczy WRDS ds. ochrony zdrowia nad sytuacją kadrową w placówkach ochrony zdrowia na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zgłosił również propozycję zwoływania posiedzeń Prezydium WRDS bezpośrednio przed planowanym posiedzeniem plenarnym Rady w tym samym dniu.

Sporządził: Krzysztof Małecki