POSIEDZENIE PREZYDIUM I POSIEDZENIE PLENARNE WRDS WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa świętokrzyskiego, na którym omawiana była tematyka wniesiona do planu pracy Rady  na rok 2018 – przez  ZW FZZ i dotyczący wpływu specjalnych stref ekonomicznych / SSE/ na rozwój województwa świętokrzyskiego.  Na spotkanie zostali zaproszeni i wzięli w nim udział  Pan Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” S>A. oraz Pan Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego  Spółka z o.o. Zebrani zapoznali się z całokształtem  realizowanych zadań w ramach SSE w województwie, oraz korzyściami  dla regionu – z tego wynikających, do których należy zaliczy wzrost  miejsc pracy   do ok. 2.500 osób / w tym ok. 950 osób zatrudnionych w Sędziszowie i 600  osób w Kielcach. Łącznie w województwie SSE działa na obszarze 707 ha, angażując na inwestycje  w regionie ponad 2,3 mld zł.

Przed posiedzenie plenarnym odbyło się krótkie posiedzenie Prezydium WRDS na którym dotychczasowy Przewodniczący przedstawił propozycję i projekt do przegłosowania na posiedzeniu plenarnym, dotyczący  wyboru kolejności przewodzenia  WRDS województwa.  Od 19 czerwca 2018 r do dnia 19 czerwca 2019 r przewodnictwo WRDS pełniła będzie Pani Elżbieta Drogosz  / strona pracowników / Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ.  Kandydujący na to stanowisko Wojewoda Świętokrzyski – zrezygnowała z ubiegania się o tę funkcję.