Posiedzenie Prezydium i posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 listopada 2023 r.

W dniu 22 listopada 2023 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzeniom przewodniczyła Pani Marlena Maląg – nowo powołana Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego reprezentująca stronę rządową.

Na obu posiedzeniach Forum Związków Zawodowych reprezentowała Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego p. Dorota Gardias oraz pozostali członkowie Rady Dialogu Społecznego z ramienia FZZ.

Porządek obrad Prezydium Rady Dialogu obejmował m.in informację Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego p. Iwony Zakrzewskiej w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego na 2024 rok oraz informację w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli organizacji pracodawców w składzie Rady, w tym podjęcie decyzji w sprawie skierowania do głosowania, na posiedzeniu plenarnym, uchwały w sprawie zatwierdzenia liczy przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego w związku z uzyskaniem reprezentatywności przez kolejną organizację pracodawców – Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

W trakcie posiedzenia plenarnego, Rada przyjęła Uchwałę nr 63 Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego na 2024 rok.

Tematem przewodnim posiedzenia plenarnego był rynek pracy w Polsce. Pani Dyrektor Departamentu Rynku Pracy p. Ewa Fraszyńska przedstawiła prezentację w tym temacie. Z prezentacji wynika, że Polska od kilku miesięcy jest „krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, a Polska uniknęła głębokiej recesji, która dotknęła wiele państw na świecie na skutek pandemii COVID-19”. Prezentacja opisywała szereg działań wspierających przedsiębiorców i pracowników których celem była ochrona miejsc pracy w trakcie pandemii. Działania te „pomogły przezwyciężyć trudności finansowe i umożliwiły kontynuację działalności gospodarczej wielu firmom”.

Forum Związków Zawodowych w debacie reprezentował p. Jan Polaczek.

Podczas dyskusji p. Jan Polaczek stwierdził, że polski rynek pracy powinien być elementem napędzającym i wzmacniającym konkurencyjność polskiej gospodarki. Ponadto powiedział, że nie powinno upolityczniać się dyskusji o polityce migracyjnej, ale myśleć o niej w kategoriach procesów, które tyczą się zjawisk i relacji społeczno-gospodarczych oraz społeczno-kulturowych. Forum Związków Zawodowych kładło nacisk na kluczowe kwestie związane z tym jak Państwo Polskie jako cała sfera finansów publicznych zamierza budować swoją obecność na rynku pracy w zakresie świadczenia usług publicznych podkreślając, że ich dynamika oraz jakość wymagają rewolucyjnej poprawy. FZZ zaapelowało o stworzenie aktualizacji rynku pracy, która pozwoliłaby na to, aby Polska nadążała za tempem zmian na rynku pracy: cyfryzacją, robotyzacją, rozszerzeniem sztucznej inteligencji, zmianami w zakresie aktywów energetycznych i rozwoju technologicznego, a także za zmianami społecznymi i demograficznymi. FZZ wyraziło potrzebę większej partycypacji związków zawodowych w procesach podejmowania decyzji dotyczących polityki rynku pracy.