Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 25 stycznia 2023 r.

W dniu 25 listopada 2023 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Business Center Club.
Z ramienia Forum Związków Zawodowych udział wzięli: Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych p. Dorota Gardias, p. Dariusz Trzcionka, p. Marcin Kolasa, p. Rafał Jankowski, p. Jan Przywoźny, p. Krzysztof Kisielewski oraz p. Marek Mnich oraz Sekretarz p. Roman Michalski.
Rada zajmowała się następującym tematem zgłoszonym przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. „Czy Polska gospodarka jest przygotowana na raportowanie ESG?”
W imieniu strony rządowej wypowiadał się Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Sekretarz Stanu w MFiPR p. Waldemar Buda.
W imieniu Forum Związków Zawodowych wypowiedział się p. Jan Polaczek.
P. Jan Polaczek powiedział, że temat raportowania ESG tyczy się pracodawców sensu stricte ze względu na to, iż to pracodawcy w wymiarze zarządczym, w wymiarze odpowiedzialności za prowadzony biznes i w wymiarze wynikającym ze swoich obowiązków będą coraz bardziej obciążeni obowiązkiem raportowania wynikającym ze wspomnianej dyrektywy. Nadmienił, że Forum jest też zaniepokojone faktem, iż w dyskusji na ww. temat pojawia się m.in. wątek zagrożenia związanego z redukcją etatów czy też wymianą załogi danego przedsiębiorstwa na taką która będzie w stanie wypełnić obowiązek raportowania zgodnie z dyrektywą ( np. ze względu na konieczność pozyskania pracowników o zupełnie nowych kompetencjach). Dodał, że w tej sprawie potrzebna jest rzetelna i merytoryczna dyskusja oraz wymiana argumentów, a przede wszystkim współpraca w wymiarze autonomicznym. FZZ  jest zdania, że wąska formuła zaproponowana przez organizacje pracodawców (zespół doraźny lub grupa robocza) powinna być poparta przez partnerów społecznych w celu rozwiązania tego ważnego problemu.
Następne posiedzenie plenarne RDS odbędzie się w lutym.