Posiedzenie Komitetu Sterującego w dniu 2 lutego 2023 r. w Brukseli

 
2 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). FZZ reprezentował stały członek Komitetu Sterującego EKZZ p. Jan Polaczek.
 
Podczas posiedzenia Sekretarz Generalna EKZZ p. Esther Lynch przedstawiła informację dot. XV Kongresu EKZZ, który odbędzie się w dniach 23-26 maja w Berlinie. Poruszono m.in. kwestie:
 
  1. Aktualizacji programu działania i manifestu Kongresu;
  2. Regulaminu Kongresu;
  3. Projektu porządku obrad Kongresu Razem na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla pracowników”;
  4. Poprawek do Konstytucji;
  5. Przewodnika po procedurach głosowania i wyborach na XV Kongresie;
  6. Zasadach wyboru Komitetu Sterującego.
Na posiedzeniu Komitetu Sterującego dyskutowano też m.in. o wstępnym porządku obrad XV Kongresu EKZZ, kryzysie związanym ze wzrostem kosztów życia (tzw. „cost of living crisis”), poprawkach do Konstytucji EKZZ oraz zasadach wyboru Komitetu Sterującego.
 
Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Sterującego znajduje się w załączniku poniżej.
 
Ustalono, iż kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego odbędzie się dnia 30 marca 2023 r.