Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia

W dniu 15 marca 2021 r.  pod przewodnictwem Pani Krystyny Ptok (OZZPiP, FZZ) odbyło się trzecie posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia.

Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Pani Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny, Pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz przedstawiciele branży farmaceutycznej w Polsce.

W pierwszej części spotkania zespołu omawiano m.in. zagrożenia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego w czasie pandemii DOVID-19 i w czasie po pandemii (tzw. czas „obudowy”). Omawiano też kwestie związane z usługami prozdrowotnymi w aptece, jako odciążenie systemu opieki zdrowotnej.

Podkreślono, że epidemia Covid-19 była wyzwaniem dla całego społeczeństwa, w tym dla branży farmaceutycznej, która mimo trudności w sposób ciągły zapewniała dostawy leków, środków ochrony osobistej oraz innych wyrobów medycznych. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, reprezentujący Konfederację „Lewiatan”, przedstawił prezentację Czym jest bezpieczeństwo lekowe – rola Krajowego przemysłu farmaceutycznego. Bezpieczeństwo lekowe kraju jest niezwykle ważne i aby je osiągnąć potrzeba uniezależnienia od zagranicznych producentów i stworzenia optymalnych warunków do inwestycji. W ramach polskiego KPO (Krajowy Plan Odbudowy) padła  zapowiedź wsparcia produkcji API (substancji czynnych) i leków gotowych. W prezentacji wskazano główne zagrożenia dla rozwoju i funkcjonowania branży farmaceutycznej w Polsce, w tym na korytarze cenowe, tj. określenie przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej ceny leku, wywóz najtańszych leków oraz brak wspólnej strategii. W związku z tym, branża oczekuje niezmienności ustawy refundacyjnej w czasie pandemii, prolongaty decyzji refundacyjnych kończących się z końcem 2021 r. oraz konstruktywnego dialogu i współpracy resortów w zakresie kluczowych decyzji.

Następnie przedstawiono prezentację  Związku Pracodawców Aptecznych „Usługi prozdrowotne w polskiej aptece jako odciążenie systemu opieki zdrowotnej”. Rozszerzenie katalogu usług możliwych do świadczenia w aptece oznaczałoby odciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19. Wśród proponowanych usług wymieniono realizowanie programów profilaktycznych, wykonywanie badań kontrolnych i szczepień, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe, w tym dla osób z chorobami metabolicznymi, dowóz leków do domu, działalność edukacyjną, spersonalizowany system dozowania leków, naukę obsługi i wynajem sprzętu medycznego. W prezentacji podkreślono, że dostęp do usług i profesjonalnego poradnictwa  przyniosłoby korzyści zarówno dla pacjentów, jak i poprawiłoby kondycję finansową aptek, jednak dla realizacji tego celu istnieje potrzeba zniwelowania kilku barier prawnych.

Druga część posiedzenia dotyczyła tzw. dodatku covidowego. Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W toku dyskusji strona społeczna podnosiła niekorzystność obecnych rozwiązań z uwagi na brak dodatku dla  szerokiego grona pracowników służby zdrowia narażonych na kontakt z wirusem. Postulowała o sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników ochrony zdrowia.