Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia

W dniu 16 lutego 2021 r. pod przewodnictwem Pani Krystyny Ptok (FZZ) – w formie wideokonferencji – odbyło się drugie posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia. Stronę rządową reprezentował Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie stanu ochrony zdrowia po roku trwania pandemii.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia omówił:

·       realizację świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19,

·       działania podejmowane w trakcie pandemii COVID-19,

·       finansowanie podmiotów leczniczych oraz świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVD-19.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili informacje na temat:

·       stanu kadr medycznych, przebiegu procesu kształcenia kadr medycznych w okresie stanu epidemii oraz nowych rozwiązań w zakresie dostępu do wykonywania zawodów medycznych w Polsce.

·       zobowiązania ogółem i wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 2019 roku oraz za I, II, III kwartał 2020 roku

Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się 3 marca 2021r.