Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

3 marca 3031 roku, w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczyła Pani Krystyna Ptok. 

W posiedzeniu, reprezentując stronę rządową uczestniczył Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Krzysztof Saczka, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podczas posiedzenia zespołu podsumowano stan ochrony zdrowia po roku trwania pandemii COVID-19. Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia poinformowała o podjętych przez resort działaniach w zakresie ratownictwa medycznego.

Dalsza dyskusja dotyczyła funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej i stacji sanitarno – epidemiologicznych podczas pandemii.